Cele projektu

Funds ueFunds polFunds ue mark
Przedmiotem projektu jest rozwinięcie Platformy Universality poprzez opracowanie, implementację i wdrożenie funkcjonalności AI Driven HR, tj. Inteligentnego asystenta studenta i rekrutera. Universality jest platformą, która łączy studentów, pracowników uczelni oraz przedstawicieli firm informatycznych. Jako jeden z pierwszych projektów w Polsce, w obszarze kształcenia IT bezpośrednio łączy naukę z biznesem już od “pierwszego dnia studiów”. Firmy informatyczne mogą umieszczać w platformie zadania i wymagania kompetencyjne. Zadania docierają do studentów dwoma kanałami: poprzez prowadzących zajęcia w ramach prowadzonych przedmiotów oraz bezpośrednio jako ścieżki kariery. Ideą AI Driven HR jest stworzenie wirtualnego asystenta BOT, który będzie w stanie sparować kandydatów, którzy w chwili obecnej nie posiadają jeszcze wiedzy i umiejętności do objęcia stanowiska, ale którzy dobrze rokują pod kątem rozwoju w nowoczesnych kierunkach. Narzędzie to poprowadzi kandydata, rozwijając jego umiejętności oraz docelowo zapewni wykwalifikowanych kandydatów pod otwierane dopiero w przyszłości pozycje w kluczowych dziedzinach IT.
circle
circle
kleks
circle
circle
circle

Opis projektu

Funds ueFunds polFunds ue markFunds ncbr

Spółka Universality Sp.z.o.o. realizuje projekt pn. „AI driven HR”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: NR 1/LEONARTO ALFA/2019 z dn. 18 lutego 2019 roku

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 800 000 PLN

Этот сервис использует файлы cookies. Пользование витриной означает предоставление согласия на их сохранение или воспроизведение согласно с настройками браузера. Подробнее