ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ

I

Universality інноваційна платформа, що з’єднує студентів, викладачів та HR в галузі ІТ. Завдяки системі роботодавці можуть публікувати завдання, якими будуть користуватися викладачі університетів. Студенти отримують доступ до практичних завдань з програмування, а головне, вони швидко та ефективно отримують практичні знання.

Обробка персональних даних

1. У зв’язку з тим, що в рамках Системи, Universality обробляє персональні дані Користувачів, поважаючи право Користувачів на конфіденційність, з метою забезпечення захисту персональних даних та надання відповідної інформації щодо цього Користувачам, ця Політика безпеки стає доступною, складаючи Додаток та невід’ємну частину Положення (далі – Політика).

2. Терміни, що використовуються в Політиці та написані з великої літери, мають значення, наведені в Регламенті, якщо прямо не зазначено інше.

3. Обробка персональних даних у Додатку здійснюється відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування Директиви 95 / 46 / EC (Загальний регламент про захист даних) (далі GDPR).

4. Додаток збирає персональні дані Користувачів, надані Користувачами під час Реєстрації, тобто ім’я та прізвище, електронну адресу, аватар; додатково у випадку Розв’язуючих: напрямок навчання, рік навчання, назва університету, номер телефону (для того, щоб наш співробітник маг зв’язатися зі студентом); у випадку з Викладачами: назва університету та назва головного університету; у випадку Клієнтів – фізичних осіб, які ведуть бізнес: номер телефону, назва компанії та логотип; а також особисті дані, отримані в результаті використання Користувачем Програми, тобто:

 1. для Розв’язуючих: зміст відповідей на Завдання, рівень, навички, кар’єрні шляхи, на які вони записались, кар’єрні шляхи, до яких вони приєднались, технології, які вони знають – за допомогою тегів, рейтинг;
 2. у випадку з Викладачами: зміст письмових завдань, проведені теми, уроки, підпис під завданням, технології, які він знає – за допомогою тегів;
 3. для Клієнтів: зміст Завдання, кар’єрні шляхи та навички, необхідні їм технології – за допомогою тегів.

5. Дані, зібрані під час Реєстрації, необхідні для створення Облікового запису Користувача в Додатку та надання йому можливості користуватися послугами, наданими Додатком. Користувач має доступ до даних через Обліковий запис і може ними керувати.

6. Дані, зібрані, коли Користувач використовує Додаток, зберігаються в Профілі Користувача і використовуються для забезпечення належної роботи служб у Додатку, а також для створення Статистики, в межах якої генеруються дані про вирішувані завдання та діяльність Користувачів.

II

7. Захист персональних даних здійснюється за допомогою фізичної безпеки, організаційних процедур та системного програмного забезпечення.

8. Застосовувані заходи безпеки гарантують:

а. дотримання закону, надійність та прозорість – що розуміється як обробка згідно з законом, чесно та прозоро для Користувача,

б. обмеження цілей – розуміється як збір персональних даних для конкретних, чітко та юридично обґрунтованих цілей, і невикориствння даних, що не відповідає цим цілям,

в. мінімізація даних – розуміється як обробка персональних даних, адекватна, відповідна і обмежена тим, що необхідно для цілей, для яких вони обробляються,

г. правильність – яка розуміється як обробка правильних та, за необхідності, оновлених персональних даних,

д. обмеження зберігання – що розуміється як зберігання персональних даних у формі, що дозволяє ідентифікувати суб’єкта даних протягом періоду, не довшого, ніж це необхідно для цілей, для яких дані обробляються,

е. цілісність та конфіденційність – обробка таким чином, що забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та від випадкової втрати, знищення або пошкодження, за допомогою відповідних технічних або організаційних заходів.

Основа для обробки персональних даних та цілі обробки даних

 1. Персональні дані Користувача обробляються в Обліковому записі та в Профілі Користувача відповідно до ст.6 пар.1 пункту b GDPR, тобто надавати послуги Користувачеві в межах Додатка, зокрема:

  а) забезпечити доступ до інструментів програми та баз даних як частини програми;

  б. для автентифікації Користувача під час входу в програму.

 2. Персональні дані Користувача обробляються в Обліковому записі та Профіль користувача відповідно до ст.6 пар.1 пункт а GDPR, тобто для маркетингових цілей, за умови, що Користувач висловить відповідні згоди та з точки зору цих згод.

Категорії одержувачів персональних даних користувачів

1. Персональні дані Користувача можуть передаватися таким особам:

а) Викладачам, які мають активний Обліковий запис та Профіль в межах Додатку;

б. Клієнтаи, які мають активний Обліковий запис та Профіль в Додатку, за умови, що Користувач – Сторона, що вирішує питання, розпочав вирішувати Завдання, введене Клієнтом, або якщо Користувач погоджується спостерігати за профілем даної Сторони, що Розв’язує;

в. суб’єктам господарювання, що надають юридичні, бухгалтерські та податкові послуги щодо використання в Universality.

III

IV

Universality не має на меті передавати персональні дані Користувача третій країні чи міжнародній організації.

Права користувачів

 1. Користувач має право отримати підтвердження обробки персональних даних, а також отримати копію персональних даних, що обробляються.
 2. Якщо дані неправильні або неповні, Користувач має право вимагати виправлення персональних даних.
 3. Користувач має право вимагати видалення даних, що стосуються Користувача, тобто Користувач має право на т.зв. право бути забутим, якщо обробка персональних даних не є необхідною для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог.
 4. У випадках, зазначених у ст. 18 GDPR, Користувач має право вимагати обмеження обробки своїх персональних даних.
 5. Через те, що підставою для обробки персональних даних не є ст. 6 пар. 1 пункт e або f GDPR, Користувач не має права заперечувати проти обробки своїх даних.
 6. Користувач має право отримувати дані про Користувача від Universality у структурованому, загальновживаному та машиночитаному форматі, а також надсилати ці дані іншому адміністратору або вимагати, щоб Universality безпосередньо надіслали ці дані призначеному адміністратору.
 7. Користувач має право подати скаргу до контролюючого органу на відповідність положення про захист персональних даних, коли ви вважаєте, що обробка персональних даних Universality порушує GDPR.
 8. Користувач має право відкликати згоду, надану на обробку персональних даних, у будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка проводилася на підставі згоди до її відкликання.
 9. Реалізація зазначених прав відбувається шляхом надсилання електронного листа на наступну адресу: support@universality.io.

Для узагальнення представленої інформації вони представлені в таблиці нижче:

1.

Адміністратор ваших персональних даних

Адміністратором, тобто організацією, яка вирішує, як використовуватимуться ваші персональні дані, є Universality товариство з обмеженою відповідальністю, що знаходиться в Кракові (адреса: вул. Пшемярки 23a / 63, 30-384 Краків), зареєстрований у Реєстрі підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд у Кракові, XII господарський відділ Національного судового реєстру за номером 0000769121, статутний капітал 400 000 злотих, NIP: 6762560918, REGON: 382424103 (далі – Компанія або Адміністратор).

2.

Контактуйтеся у питаннях, пов’язаних з обробкою ваших персональних даних

У разі отримання детальної інформації щодо обробки персональних даних, а також з усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних, будь ласка, зверніться до Адміністратора в письмовій формі за адресою: вул. Пшемярки 23a / 63, 30-384 Краків, e-mail: support@universality.io, або за телефоном: +48696048558.

3.

Співробітник із захисту персональних даних

Відповідальний за захист персональних даних відповідно до ст. 158 абзац. 1 Закону про захист персональних даних є ______________, e – mail: __________________, тел.: _____________________.

4.

Сфера ваших персональних даних, що обробляються Компанією

1. Ям’я i прізвище, adres e-mail; 2. аватар;

 1. у випадку Розв’язувачів: номер телефону, напрямок навчання, рік навчання, назва університету, зміст відповідей на завдання, рівень, навички, кар’єрні шляхи, на які він записався, кар’єрні шляхи, до яких він приєднався, технології, які він знає – за допомогою тегів;
 2. у випадку з Викладачами: назва університету та назва головного університету, зміст написаних завдань, проведені предмети, проведені уроки, підпис під завданням, технології, які він знає – за допомогою тегів;
 3. у випадку Клієнтів – фізичних осіб, які ведуть бізнес: номер телефону, назва компанії та логотип, зміст завдань, кар’єрні шляхи та навички, необхідні для їхньої технології – за допомогою тегів.

5.

Мета / цілі обробки ваших персональних даних (включаючи зазначення правової основи)

Надані вами персональні дані обробляються для таких цілей:

 1. а) надання послуг в межах Облікового запису та Профілю Розв’язувача / Викладача в Додатку, зокрема доступу до інструментів та баз даних в межах Додатку (ст.6 пар.1 пункт b GDPR);
 2. б) надання послуг в межах Облікового запису та Профілю Розв’язувача / Викладача в Додатку, зокрема для автентифікації Користувача під час входу в Додаток (ст.6 пар.1 пункт b GDPR);

в) маркетингових, за умови, що Користувач висловить відповідні згоди (ст.6 пар.1 пункт а GDPR).

6.

Категорії одержувачів ваших персональних даних

Ваші персональні дані можуть бути передані таким організаціям, які обробляють дані від імені Компанії:

a) Викладачам, які мають активний Обліковий запис та Профіль в межах Додатку;

б) Клієнти, які мають активний Обліковий запис та Профіль в межах Додатку, за умови, що Ви починаєте вирішувати Завдання, введене Клієнтом, і погоджуєтесь щоб з Вами зв’язалися або даєте згоду на слідкування за Вашим Профілем;

в) суб’єкти, що надають Компанії юридичні, бухгалтерські та податкові послуги.

7.

Інформація про намір передавати персональні дані третій країні або міжнародній організації

Компанія не має наміру передавати ваші персональні дані третій країні або міжнародній організації.

8.

Період, протягом якого зберігатимуться персональні дані

Надані вами персональні дані зберігатимуться до тих пір, поки у Вас є Обліковий запис та Профіль у Додатку та протягом 6 місяців після того, як Ви видалите свій Обліковий запис у Додатку.

Після закінчення зазначених вище періодів ваші дані видаляються або стають анонімними.

9.

Право вимагати від Адміністратора доступу до ваших персональних даних

Ви маєте право отримати підтвердження обробки персональних даних, а також отримати копію персональних даних, що підлягають обробці.

10.

Право вимагати виправлення ваших персональних даних

Якщо ваші дані неправильні або неповні, ви маєте право вимагати виправлення ваших персональних даних.

11.

Право вимагати видалення ваших персональних даних

Ви маєте право вимагати видалення ваших даних, тобто ви маєте право на т.зв. право бути забутим, крім випадків, коли обробка ваших персональних даних необхідна для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог.

12.

Право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних

У випадках, зазначених у ст. 18 GDPR, ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних.

13.

Право заперечувати обробку ваших персональних даних

Через те, що підставою для обробки персональних даних є не ст. 6 пар. 1 літр. г або д GDPR, ви не маєте права заперечувати проти обробки ваших даних.

14.

Право на передачу ваших персональних даних

Ви маєте право отримувати у структурованому, загальновживаному, машиночитаному форматі ваші дані, надані Компанії, і надсилати ці дані іншому адміністратору або вимагати, щоб Компанія безпосередньо надсилала ці дані призначеному адміністратору.

15.

Право подати скаргу до контролюючого органу

Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу на відповідність положенням про захист персональних даних, коли вважаєте, що обробка Ваших персональних даних Компанією порушує GDPR.

16.

Право відкликати згоду

Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, не впливаючи на законність обробки, яка проводилася на підставі згоди до її відкликання.

17.

Принцип надання персональних даних

Щоб зареєструвати Вас у Додатку, Ви повинні надати дані, зазначені у Заяві. Надання даних є добровільним, однак їх відсутність призводить до неможливості зареєструватись та надавати послуги в межах Додатку.

18.

Інформація про автоматичне прийняття рішень, включаючи профілювання

Компанія не приймає рішення в автоматизованому режимі, а виконує профілювання на основі даних, наданих вами для того, щоб позиціонувати власні компетенції з компетенціями інших Рішень. Профілювання спрямоване на створення моделі співпраці в рекрутингових проектах та підбір рекрутингових проектів відповідно до ваших потреб та вмінь.

V

Згода на використання файлів cookies

1. Платформа Universality використовує файли cookie. Інформація, що зберігається у цих файлах, дозволяє веб-сайт адаптувати до потреб Користувача та використовується для статистичних цілей. Усі сучасні веб-браузери дозволяють увімкнути або вимкнути механізм cookie (зазвичай він увімкнений за замовчуванням). Якщо користувач, який використовує Програму, не відключає використання файлів cookie у браузері, це означає, що він погоджується з їх використанням на цьому веб-сайті.

2. Використання Програми означає згоду Користувача на використання файлів cookies.