loga unijne

Polskie Mosty Technologiczne

W ramach dofinansowania z programu Polskie Mosty Technologiczne i współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu relizujemy projekt, którego celem jest nawiązanie relacji z uczelniami i klientami w Indiach 🙂

Numer umowy: UG-PMT/0618/4N/2019-IND

Nazwa Grantobiorcy: Universality Sp. z o.o.

Program Operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: POIR.03.03.01. Polskie Mosty Technologiczne