W Universality publikacja zadania jest bardzo prosta. Musimy wykonać cztery proste kroki:

 

  • utworzyć przedmiot;
  • utworzyć lekcję;
  • dodać własne zadanie lub wybrać z naszej puli zadań;
  • opublikować dla wybranej grupy studentów na odpowiedni czas

Tworzenie przedmiotu

Przedmiot tworzymy wybierając przycisk dodaj w zakładce przedmioty. Mamy do wyboru dwa typy dodawania, ręczne lub automatyczne. W przypadku ręcznego sami określamy zawartość przedmiotu dodając poszczególne lekcje i zadania, natomiast w przypadku automatycznej generacji tę pracę wykona za nas sztuczna inteligencja.

tworzenie przedmiotu

Tworzenie lekcji

Na widoku przedmiotu wybieramy przycisk dodaj lekcję, następnie platforma ponownie zapyta nas, czy chcemy tę czynność wykonać ręcznie, czy też automatycznie.

Podobnie jak w przypadku tworzenia przedmiotu wybór ręczny oznacza, że sami tworzymy zawartość lekcji i dodajemy zadania przeciągając je z puli zadań będącej po prawej stronie do planowania lekcji po stronie lewej ekranu.

Wybierając automatycznyne dodanie lekcji zadania automatycznie dobiorą się do wybranych lekcji z pośród dostępnych do generacji sylabusów.

tworzenie lekcji

Dodawanie własnego zadania

W Universality znajduje się szereg gotowych zadań, natomiast każdy prowadzący ma również możliwość dodania własnego zadania zarówno testowego, jak i otwartego.

Zadanie możemy dodać bezpośrednio w puli zadań wybierając przycisk “Nowe zadania” lub “Nowe zadanie testowe” w przypadku zadania testowego.

Tę samą czynność możemy wykonać wewnątrz planowania konkretnej lekcji, gdzie dodatkowo dostępny będzie przycisk “Nowa teoria” dla dodania własnych materiałów teoretycznych.

Po wyborze typu zadania należy uzupełnić jego nazwę oraz treść, a także w przypadku zadania testowego dodać warianty odpowiedzi. Różnica między dodaniem zadania w puli zadań i bezpośrednio w planowanej lekcji jest taka, że te dodane w puli, aby je wykorzystać w lekcji, musimy je wyszukać, natomiast to dodawane w planowaniu konkretnej lekcji zostanie od razu użyte.

Korzystanie z puli zadań

W Universality znajduje się szereg dostępnych zadań, z których korzystać może każdy prowadzący.

Aby wyszukać zadanie w puli zadań skonfigurowana została wyszukiwarka, gdzie mamy możliwość wyszukiwania poprzez: szukaną frazę; oznaczenie czy zadania są automatycznie weryfikowane, czy też nie; język zadania; wybór konkretnego sylabusa.

Natomiast po wyborze filtrów zaawansowanych mamy dodatkowe wyszukiwanie po kategorii(języku programowania); firmie, która dodała zadania; oraz czy zadanie jest zadaniem testowym, czyli zadaniem wyboru.

Analogiczną wyszukiwarką posługujemy się w ekranie planowania lekcji.

pula zadań

Publikacja zadania

Na wioku przedmiotu wybieramy przycisk startu dla wybranej lekcji „ikona rakiety”. 

Następnie wybieramy odpowiedni czas na jaki udostępniamy zadanie.