Universality to idealne miejsce do tworzenia testów. Funkcja testów jest to rodzaj zadania w formie testowej. Możemy to idealnie połączyć z modułem egzaminacyjnym i wykorzystać jako test wyboru dla studentów/uczniów.

 

Dodawanie zadania testowego

Aby dodać zadanie testowe, najpierw musimy stworzyć przedmiot i pierwszą lekcję (odsyłam do artykułu  Jak opublikować pierwsze zadanie ).

 

Korzystanie z zadania testowego na zajęcia

Po utworzeniu lekcji wybieramy opcję nowe zadanie testowe, następnie nazywamy odpowiednio zadanie, wpisujemy rządaną przez nas treść.

Następnie określamy jaki to rodzaj testu (jednokrotnego/wielokrotnego wyboru) oraz czy zasada przyznawania punktów jest zero-jedynkowa, czy proporcjonalna.

Po ustaleniu tych informacji dodajemy warianty odpowiedzi i pamiętamy o zaznaczeniu wszystkich poprawnych odpowiedzi. Zapisujemy całość i zadanie to jest już użyte w lekcji.

 

Tworzenie egzaminu w formie testu

Aby przygotowane zadania testowe wykorzystać jako moduł egzaminacyjny polecam artykuł “Jak przygotować kolokwium/sprawdzian?”

W przypadku wykorzystywania ich jako klasyczne lekcje postępujemy zgodnie z opisem  Jak publikować pierwsze zadanie.

 

 

Publikacja egzaminu testowego

Aby opublikować egzamin zawierający zadania testowe, przy danym egzaminie, wybieramy ikonę „rakiety” oznaczającą udostępnianie zadań studentom/uczniom.

Następnie wskazujemy grupę dla której dany egzamin będziemy udostępniać.

Po tej czynności pozostaje nam wskazać czas na jaki egzamin będzie udostępniony.

Jeżeli chodzi o sprawdzanie takiego egzaminu, to platforma sprawdzi go automatycznie.