Przeprowadzenie egzaminu za pomocą Universality jest bardzo proste.

Dodanie nowego egzaminu

Aby dodać nowy egzamin wystarczy w utworzonym już przedmiocie skorzystać z przycisku „Dodaj egzamin„.

Pozostałe czynności wykonujemy jak dla tradycyjnej lekcji, czyli nazywamy go w odpowiedni sposób.

 

 

Wybór zadań lub dodanie nowych

Aby wybrać zadania postępujemy analogicznie jak w przypadku tradycyjnej lekcji, tj. przeciągamy je w ekranie planowania egzaminu z prawej na lewą stronę, bądź dodajemy włąsne, które automatycznie dodadzą się do egzaminu.

 

Publikacja egzaminu dla grupy

Aby opublikować egzamin dla wybranej grupy, wystarczy wybrać przycisk „rakiety” obok wybranego egzaminu i wskazać właściwą grupę, dla której egzamin chcemy udostępnić.

Kontrola czasu udostępnienia

Każdy prowadzący ma pełną kontrolę nad czasem udostępniania egzaminu. W momencie udostępniania określamy czas na jaki ma być udostępniony cały egzamin, w dodolnej chwili możemy zakończyć go lub przedłużyć.

 

 

Ocenianie odpowiedzi

Po zakończeniu egzaminu, wszystkie zadania testowe oraz automatycznie weryfikowane zostaną sprawdzone automatycznie. 

Przed publikacją wyników musimy ocenić wszystkie zadania otwarte zawarte w egzaminie.

 

 

Jak to wygląda z perspektywy studenta?

Student od razu widzi wszystkie zadania. Poprawne odpowiedzi zobaczy dopiero kiedy prowadzący udostępni wyniki. Nie dotyczy to zadań systemowych automatycznie weryfikowalnych, które wynik studentowi pokażą odrazu po przesłaniu na nie odpowiedzi.

Po udostępnieniu wyników student zobaczy swoje wyniki oraz poprawne odpowiedzi.